Poruka Predsjednika Odbora direktora

Azmont Investments je mlada ali predana kompanija sa sjedištem u Crnoj Gori, koja posluje od 2012. godine, i posvećena je korišćenju najboljih sredstva u postizanju svoje misije: stvaranje efikasnog i održivog investicionog portfolija koji je fokusiran na odgovornost, održivost životne sredine i društveno odgovorno poslovanje.

Kao posvećeni investitor, vođeni smo strašću i inspiracijom u svakodnevnom poslu. Naša vizija je naša DNK: nastojimo da budemo kompanija koja profesionalno, efikasno i na održiv način upravlja investicijama i svojim poslovanjem stvara razliku kroz uvođenje najbolje poslovne prakse u Crnoj Gori i čitavom regionu.

Za nas, saradnja i timski rad najvažniji su elementi u ostvarenju naših ciljeva. Uvijek ćemo raditi zajedno sa Vladom Crne Gore, njenim institucijama i agencijama, kao i lokalnim vlastima. Težimo da okupimo najbolje ljude u svojoj struci i u skladu sa tim imamo partnere i imena koja garantuju uspjeh i kvalitet.

Azmont Investments je investitor sa jasnom vizijom i ambicijom da bude kompanija svjetske klase koja radi na kreiranju ekskluzivnog višenamjenskog rizorta, po svjetskim standardima, kakav će biti Portonovi. Naša pažnja je usmjerena na to, a tražimoi druge mogućnosti za investiranje. Koristeći ogromno iskustvo svojih osnivača u finansijskom sektoru i potencijale za dalji razvoj u bankarskom sektoru u Crnoj Gori, Azmont je spreman za novi korak i ulazak u finansijski sektor osnivanjem banke u Crnoj Gori.

Azmont Investments kao kompanija koja teži da bude vodeća ne samo na crnogorskom tržištu, nego i u regionu, vidi svoju odgovornost u poboljšanju ekonomskog razvoja Crne Gore, a za dobro države i stanovništva. Kroz posao kojim se bavimo, težimo da osiguramo integritet i raznolikost aktivnosti, da doprinesemo dobrobiti i društvenom razvoju Crne Gore i drugih zemalja u kojima poslujemo ili putem povezanih subjekata i projekata koji su pokrenuti i finansirani od strane Azmonta.
Istvoremeno svjesni smo naše društvene odgovornosti i s toga kreiramo aktivnosti koje su fokusirane na zaštiti društvenih interesa. Sa fokusom na obrazovanje i preduzetništvo, Azmont je razvio ciljane programe za lokalne zajednice, često se uključujući u komercijalna sponzorstva i značajno angažovanje zaposlenih putem direktnog uključivanja ili posredno.

Kao investitor, veoma smo ponosni na dosadašnja postignuća, cilj nam je da se proširimo u skorijoj budućnosti, povećamo naše prihode, i ostanemo dosljedni društvenoj odgovornosti. Želja i obaveza kompanije je da razvije pozitivnu sinergiju sa Vladom Crne Gore i lokalnim vlastima, trajno se uključujući u lokalnu zajednicu kroz obrazovanje, podršku, obuku i mogućnosti zapošljavanja.

Izražavam zahvalnost našim osnivačima, menadžerima i zaposlenima - našoj vodećoj snazi, na njihovim nastojanjima i ogromnom trudu uloženom u dostignuća i uspjeh koji imamo kao Azmont Investments, i tome što smo došli do ovoga nivoa. Čvrsto sam ubijeđen da ćemo u skorije vrijeme postati poslodavac kod kojeg će svi još više težiti da rade.

Nastavljamo da planiramo i radimo u skladu sa postavljenim planovima, nikad ne zaboravljajući da sanjamo. San, strast i entuzijazam osnova su i pokretači dugoročnog uspjeha.


Ahmet Erentok
Predsjednik odbora direktora
Azmont Investments