Korporativna društvena odgovornost

Azmont Investments teži da kroz svoje poslovanje osigura integritet i raznolikost svojih aktivnosti, da doprinese dobrobiti i ekonomskom razvoju Crne Gore i ostalih država u kojima posluje, sve to kroz sopstvenu kompanijsku djeltanost, ili povezanih kompanija kao i projekata iniciranih i finansiranih od strane Azmonta.

 

Inkorporirajući ovo u svoj DNK, Azmont Investments teži da osigura odgovorno poslovanje kroz cijelu organizaciju. Posvećenost kompanije se bazira na njenoj viziji - Nastojimo da budemo kompanija koja profesionalno, efikasno i na održiv način upravlja investicijama i svojim poslovanjem stvara razliku kroz uvođenje najbolje poslovne prakse u Crnoj Gori i čitavom regionu.  

Azmont se obavezao da bude odgovoran korporativna kompanija kroz podršku organzacijama i dobrovoljnim društvima koji realizuju projekte i aktivnosti čije se utemljenje ne nalazi u političkim i/ili vjerskim i etničkim osnovama. Sa fokusom na obrazovanje i preduzetništvo, Azmont je napravio ciljane programe za lokalne zajednice, često uključujući komercijalna sponzorstva i angažovanje bilo direktno ili posredno. 

 

Azmont je posvećen:

  •   kreiranju programa školovanja i obuka za članove lokalne zajednice;

  •   podršci obrazovanju djece iz lokalnih zajednica kroz investiranje u lokalne škole i obuke o odabiru zanimanja za buduće mogućnosti zaposlenja;

  •   podršci za porodice koje žive u lokalnoj zajednici kroz povećanje/razvoj lokalne ekonomije

  •   razvoju obrazovnog programa u ugostiteljstvu kroz osnivanje međunardodne škole koja priprema studente za uspješnu karijeru u ugostiteljstvu, turizmu i hotelijerstvu.

 

Azmont će se pobrinuti za smanjenje negativnog uticaja na životnu okolinu. 

Socijalni program u korist lokalnih zajednica biće vođen na osnovama društvene odgovornosti integrisane u poslovni model kompanije.

 

Azmont Investment je postavio osnovni pristup korporativne društvene odgovornosti, zasnovan na kompanijskim korporativnim principima, i kao takav predstavljen je kroz načela Politike za korporativnu društvenu odgovornost.

 

Preuzmite PDF verziju Politike za korporativnu društvenu odgovornost Azmont Investments.