Nova Banka AD Podgorica

Novo-otvorena banka u Crnoj Gori, Nova Banka AD Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, je registrovana sa 11,98miliona € vrijednosti kapitala. Kao komercijalna banka, Nova Banka pruža usluge korporativnim i privatnim licima. Osim toga, iz investitorske perspektive, ova investicija obezbjeđuje novi rast mogućnosti i povezivanja među kompanija osnovanim u Crnoj Gori, kao i onim osnovanim u inostranstvu, koje posluju na ovom tržištu. 

Nova Banka teži da ponudi proizvode i usluge na visokom nivou i stvara dodatnu vrijednost za svoje klijente. Vizija Nove Banke je da bude prestižna i pouzdana finansijska institucija sa visokom tržišnom vrijednošću, koja je sposobna da ponudi kvalitetnu uslugu koja će je učiniti da bude više od banke u svakom njenom dijelu poslovanja, naročito u odnosu sa klijentima. Tim Nova Banke čine iskusni stručnjaci kao i mlađi, dobro obrazovani ljudi. 

Banka je u potpunosti u vlasništvu kompanije Azmont Investments. Sjedište banke je u Podgorici, na adresi Marka Miljanova 46.