Portfolio

Zapanjujuća ljepota Crne Gore i dobra poslovna klima bili su podsticaj da Azmont Investments uđe na crnogorsko tržište 2012-te godine.

Azmont Investments je glavni investitor Portonovi rizorta, vrijednog 800 mil EUR. Kao takav, predstavlja najveći azerbejdžanski investicioni projekat van te zemlje i van energetskog sektora. Ovaj rizort u nastanku, svjetske je klase i zajedno sa najmodernijom marinom i prvim One&Only hotelom u Evropi predstavlja najsavremeniji jadranski rizort mješovitog tipa.
U 2016. godini, kompanija je zakoračila i u finansijski sektor i u svoj portfolio dodala još jedan biznis uspostavljanjem nove greenfield komercijalne banke na crnogorskom tržištu. Sa punim spektrom uobičajenih bankarskih proizvoda, Nova Banka je registrovana sa skoro 12 miliona eura kapitala.

Kao odgovorni korporativni građanin, kompanija se trudi da doprinese dobrobiti društva kroz pažljivo planirane i kontinuirane korporativno društveno odgovorne (CSR) programe.

Portonovi rizort ostaje glavni projekat kompanije Azmont Investments,  a kao investiciona kompanija istražujemo i dodatne mogućnosti za ulaganje u budućnosti, ne samo u Crnoj Gori, već i šire.